Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

Απο το Οπόρτο στο χόρτο!


Με περισσή χαρά πληροφορηθήκαμε όλοι την πρόσληψη του εθνικού μας goalkeeper Α. Νικοπολίδη ως δενδροκηπουρού στον Δήμο Κηφισίας. Μία ζωή σε χόρτο έπαιζε το παλικάρι, τώρα θα έχει την ευκαιρία να το κουρεύει κιόλας, να το φρεζάρει, να του λέει ιστορίες απο την Πορτογαλιά και άλλα πολλά. Επόμενη πρόσληψη μάλλον θα είναι αυτή του Ανατολάκη, που ξέρει απο καλό κλάδεμα.