Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Της Ελλάδος παιδιά

Δεν ξέρουν οι αγρότες να διεκδικούν το δίκιο τους. Τόσες αγορές πολεμικών όπλων ετοιμάζουμε, τα οποία και θα κάθονται στα στρατόπεδα σκονισμένα, δεν θα τα χρησιμοποιεί κανείς και πολλά φαντάρια θα τα βλέπουν με περιέργεια λες και βλέπουν την Ζιζέλ γυμνή. Πιστεύω πως θα έπρεπε οι αγρότες να απαιτήσουν στρατιωτική εισβολή σε χώρες με ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα, όπως η Ταϋλάνδη που είναι και κοντά, ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε τις τιμές όπως εμείς θέλουμε. Τώρα που ο μαύρος πλανητάρχης έχει αρχίσει τις φλωριές περι ειρήνης, κάποιοι λευκοί θα πρέπει να κάνουν την βρώμικη δουλειά.