Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Μήτηρ πάσης κακίας!

Ματατζής:<< πώπω έχω κάτι χημικά σήμερα...όχι για τους διαδηλωτές... ...αλλά για την φουκαριάρα τη μάνα τους>>